BCH quân sự xã
 • Nguyễn Văn Dũng

  Chức vụ:Chỉ huy trưởng quân sự

  SĐT: 0943990668

 • Nguyễn Văn Đương

  Chức vụ:Chỉ huy phó QS xã

  SĐT: 0987422260

 • Nguyễn ngọc lân

  Chức vụ:Chỉ huy phó QS xã

  SĐT: 0975119568