Thôn Phụ Thành
  • Lại Xuân Lộc

    Chức vụ:Trưởng thôn Phụ Thành

    SĐT: 0868162067

  • Ngô Duy Việt

    Chức vụ:Bí thư chi bộ Phụ Thành

    SĐT: 0984986146