Công an xã
 • Phạm Thế Cường

  Chức vụ:Trưởng CA

  SĐT: 0902093848

 • Trần Việt Dũng

  Chức vụ:Phó Trưởng CA

  SĐT: 0825832999

 • Vũ Văn Chuyên

  Chức vụ:Phó Trưởng CA

  SĐT: 0378880262

 • Đặng Văn Đăng

  Chức vụ:Phó Trưởng CA

  SĐT: 0976261595