Uỷ ban nhân dân
 • Chu Bảo Lộc

  Chức vụ:Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0932132868

 • Phạm Văn Hào

  Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0986945009

 • Nguyễn Văn Hiến

  Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0984365378

 • Nguyễn Văn Dũng

  Chức vụ:Phó Chủ tịch UBND xã

  SĐT: 0967775050