Đảng ủy
 • Đỗ Đình Bang

  Chức vụ:Bí thư Đảng ủy

  SĐT: 0983427445

 • Đỗ Văn Nghị

  Chức vụ:Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

  SĐT: 0981033027

 • Nguyễn Hoàng Anh

  Chức vụ:Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

  SĐT: 0914130373