Ủy ban MTTQ tỉnh tổng kết 5 năm công tác chỉ đạo điểm xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến
Ngày 24/04/2020

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

5 năm qua, MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Toàn tỉnh đã chọn 10 xã, phường, thị trấn làm điểm và xây dựng 41 mô hình điểm thực hiện các chương trình phối hợp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an ninh biên giới biển; bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ xây dựng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điểm sáng, gương sáng được nhân rộng ở nhiều nơi; thông qua hoạt động của các mô hình điểm, điển hình tiên tiến đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng, nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp có tính khả thi cao nhằm nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong xây dựng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến thời gian qua, đồng thời đề nghị MTTQ các cấp cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, địa phương, đơn vị. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai thực hiện chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng phù hợp, sát với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, đặc biệt ban công tác mặt trận các khu dân cư căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương lựa chọn nội dung, công việc phù hợp, hướng dẫn, vận động toàn dân tham gia vào hoạt động của các mô hình; hàng năm chủ động xây dựng chương trình hoạt động, kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các đơn vị làm điểm, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2011 – 2015.


Tổng lượt xem bài viết là: 161
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác