1. Đảng ủy
  • Đỗ Đình Bang

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0983427445

  • Đỗ Văn Nghị

   Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

   SĐT: 0981033027

  • Nguyễn Hoàng Anh

   Chức vụ: Phó Bí thư TT Đảng ủy xã

   SĐT: 0914130373

  1. Hội đồng nhân dân
   • Đỗ Đình Bang

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0983427445

   • Trần Văn Kiển

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

    SĐT: 0388827797

  2. Uỷ ban nhân dân
   • Chu Bảo Lộc

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0932132868

   • Phạm Văn Hào

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0986945009

   • Nguyễn Văn Hiến

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0984365378

   • Nguyễn Văn Dũng

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0967775050

   1. Mặt trận tổ quốc
    • Trần Văn Dương

     Chức vụ: Chủ Tịch

     SĐT: 0965774863

    1. Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh
     • Nguyễn Tiến Kiêm

      Chức vụ: Bí Thư Đoàn Xã

      SĐT: 0973775307

    2. Hội Cựu chiến binh
     • Trần Thanh Khính

      Chức vụ: Chủ Tịch

      SĐT: 0985031218

    3. Hội Phụ nữ
     • Vũ Thị Vân

      Chức vụ: chủ tịch

      SĐT: 0868631552

    4. Hội Nông dân
     • Phạm Văn Vĩ

      Chức vụ: Chủ Tịch

      SĐT: 0368398168

   2. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Phạm Thị Hoa

     Chức vụ: Tư pháp

     SĐT: 0399414276

    • Đặng Văn Đăng

     Chức vụ: Tư Pháp

     SĐT: 0976261595

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Trịnh Quang Duân

      Chức vụ: công chức văn hóa

      SĐT: 0948990668

    2. Công an xã
     • Phạm Thế Cường

      Chức vụ: Trưởng CA

      SĐT: 0902093848

     • Trần Việt Dũng

      Chức vụ: Phó Trưởng CA

      SĐT: 0825832999

     • Vũ Văn Chuyên

      Chức vụ: Phó Trưởng CA

      SĐT: 0378880262

     • Đặng Văn Đăng

      Chức vụ: Phó Trưởng CA

      SĐT: 0976261595

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Phan Văn Thái

      Chức vụ: Địa chính NN,TL,MT

      SĐT: 0985027468

     • Trần Quốc Cường

      Chức vụ: Địa chính XD,GT, CT

      SĐT: 0985523244

    4. Phòng văn phòng – thống kê
     • Đặng Xuân Tùng

      Chức vụ: văn phòng thống kê

     • Trần Thị Hoài

      Chức vụ: Văn phòng thủ quỹ

      SĐT: 0396939384

    5. Trạm y tế xã
     • Phạm Văn Công

      Chức vụ: Trưởng Trạm

      SĐT: 0975232686

    6. BCH quân sự xã
     • Nguyễn Văn Dũng

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0943990668

     • Nguyễn Văn Đương

      Chức vụ: Chỉ huy phó QS xã

      SĐT: 0987422260

     • Nguyễn ngọc lân

      Chức vụ: Chỉ huy phó QS xã

      SĐT: 0975119568

    7. Hợp tác xã SXKD DVNN
     • Vũ Văn Thạnh

      Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT HTX

      SĐT: 0397127203

    8. Quỹ tín dụng nhân dân
     • Trần Văn Duẩn

      Chức vụ: Giám đốc

      SĐT: 0904289336

    9. Trường Trung học cơ sở
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    10. Trường Tiểu học Đông Trà
     • Đoàn Văn Giáp

      Chức vụ: Hiệu Trưởng

      SĐT: 0985207859

    11. Trường Tiểu học Đông Hải
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    12. Trường Mầm non Đông Hải
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    13. Trường Mầm non Đông Trà
     • Chưa cập nhật dữ liệu

   3. Thôn Phụ Thành
    • Lại Xuân Lộc

     Chức vụ: Trưởng thôn Phụ Thành

     SĐT: 0868162067

    • Ngô Duy Việt

     Chức vụ: Bí thư chi bộ Phụ Thành

     SĐT: 0984986146

    1. Thôn Định Cư Đông
     • Phạm Văn Bi

      Chức vụ: Trưởng thôn Định Cư Đông

      SĐT: 0373276151

     • Phạm Văn Bội

      Chức vụ: Bí thư chi bộ Định Cư Đông

      SĐT: 0972031971

    2. Thôn Định Cư Tây
     • Nguyễn Hoàng Long

      Chức vụ: Trưởng thôn Định Cư Tây

      SĐT: 0968029826

     • Đỗ Văn Tọa

      Chức vụ: Bí thư chi bộ Định Cư Tây

      SĐT: 0977998104

    3. Thôn Thành Long
     • Nguyễn Thị Duyên

      Chức vụ: Trưởng thôn Thành Long

      SĐT: 0363193117

     • Nguyễn Đức Biền

      Chức vụ: Bí thư chi bộ Thành Long

      SĐT: 0377900998

    4. Thôn Tân Hải
     • Bùi Văn Lâm

      Chức vụ: Trưởng thôn Tân Hải

      SĐT: 0355322357

     • Phạm Thế Mát

      Chức vụ: Bí thư chi bộ