Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 cho phép UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu xử lý rác thải
Ngày 23/11/2020

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 cho phép UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu xử lý rác thải

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tập tin đính kèm

Tin tức khác