Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệm xã Đông Trà tổ chúc cân thóc thành viên
Ngày 23/06/2023

Media/199_DongTra/FolderFunc/202306/Images/f56ed0cd-2914-4518-b57a-ab4d73350a21-20230623080922-e.jpeg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 32
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác