Hội đồng nhân dân xã Đông Trà khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy.
Ngày 10/01/2024

Media/199_DongTra/FolderFunc/202401/Images/a8c2d6d1-1fdb-4ee9-a8b1-6b29be55c424-20240110082421-e.jpeg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 13
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác