Đảng bộ xã Đông Trà tổ chức hội nghi tro huy hiệu đảng nhân dịp 2/9
Ngày 01/09/2023

Media/199_DongTra/FolderFunc/202309/Images/3e866238-319f-4b0b-bdb6-a88e0c16b222-20230901084947-e.jpeg

 


Tổng lượt xem bài viết là: 59
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác